Advokat Drammen

Når en konflikt når høyder og sterke følelser blir involvert, kan det være vanskelig å være nøytral. Da er det lurt å få råd og hjelp av en advokat. Slik finner du best advokat for din sak – kjapt og enkelt.

Finn den rette advokat til din sak

Det er mange advokater å velge mellom i Drammen. Det kan være både overveldende og tidkrevende. Slik finner du den advokaten som hjelper deg på best mulig måte – kjapt og enkelt.

Advokat Drammen

Har du behov for tjenestene til en advokat? Uavhengig av hvilken sak du har behov for juridisk hjelp til, finnes det alltid en advokat som kan hjelpe deg. Å få tilbud fra flere advokater er viktig for å finne den advokaten som kan hjelpe deg best. Husk; forskjellen på en god og dårlig advokat kan påvirke utfallet.

Om Drammen

Drammen er en by og kommune i Buskerud og Drammen kommune har over 64 000 innbyggere. Det er et større behov for advokater, jo flere mennesker som er samlet på ett sted. Det er også viktig å huske på at det er flere bedrifter som har sitt hovedsete i Drammen. Fordelen med advokater i Drammen, er at du kan finne advokater i ulike prisklasser.

Advokat Drammen

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Advokat Trondheim

Finn beste advokat i Trondheim

Advokat Bodø

Finn beste advokat i Bodø

Advokat Tromsø

Finn beste advokat i Tromsø

Advokat Drammen

 Flere av oss vil komme i situasjoner før eller siden i livet, hvor det er nødvendig å benytte seg av det en advokat kan tilby. Hvilke tjenester kan en advokat tilby og må det bli en så dyr opplevelse? 

Livet er ganske så uforutsigbart og det er lett å havne i problemer der man kan trenger juridisk bistand. Det kan være om noe så enkelt som en nabokrangel om et tre som hindrer utsikten, et arveoppgjør i familien eller du kan ha blitt utsatt for en kriminell handling der du trenger en advokat som kan tale din sak. Kanskje har du blitt anklaget for å ha begått kriminelle handlinger og trenger en advokat som forsvarer deg når saken når rettsapparatet.

Hva er egentlig en advokat?

Advokat er en beskyttet tittel og det er mange kriterier som må innfris for at man kan bruke denne tittelen. Hovedsakelig må vedkommende ha bestått juridisk embetseksamen, samt fått en advokatbevilling. Med en slik bevilling kan man bistå klienter med juridisk hjelp. Da kan man gi bistand gjennom rådgivning, i tillegg til å representere klienten overfor domstoler. Hvem som kan fungere som en advokat er bestemt av norske lover og forskrifter. Her spesifiseres det krav og plikter som stilles til advokaten. En advokatbevilling anskaffes først og fremst ved å bestå juridisk embetseksamen. I tillegg må man være over 20 år. 2 år i fulltidspraksis som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig må også være godkjent for å bli advokat. Ellers kan også 2 års praksis som universitetslærer i rettsvitenskap telle. Dessuten må Advokatkurset som arrangeres ved Juristenes utdanningssenter være fullført. Kurset går over 46 timer med en avsluttende advokateksamen. Selvsagt er det også forventet at man har plettfri vandel, dokumentert med politiattest.

Når trenger du advokat?

Når trenger du advokat, ja, det er et godt spørsmål. Det er mye man kan svare på dette spørsmålet, men skal man ta det kort er svaret at du trenger advokat når du er i en konflikt som er sentrert rundt juridiske spørsmål. Det vil være saker du kan håndtere selv og du kan da henvise motparten til det korrekte lovverket. En advokat er en nøytral part og det kan være greit å ha om konflikten skulle nå nye høyder, det blir gjerne sterke følelser involvert og da vil det være vanskelig for klienten å forholde seg nøytral. Advokaten vil i dette tilfellet gi klienten råd om hvordan man best mulig kan håndtere situasjonen ut fra det juridiske perspektivet. Kontakt gjerne en advokat som du tror kan hjelpe deg og hør om saken er noe denne advokaten kan være interessert i å ta. Tror advokaten at det ikke er juridisk hold i saken, kan det være vel så greit å løse saken gjennom andre instanser, slik som for eksempel konfliktrådet. Her vil du kunne velge om du ønsker å ha med deg en advokat eller om du gjør det selv. Advokaten vil her sikre at dine interesser blir ivaretatt så langt det er mulig. Det handler også gjerne om litt økonomi midt opp i alt og i enkelte tilfeller kan du måtte være nødt til å betale advokatutgiftene selv og det kan bli dyrt.

Finn beste advokat i Drammen

Ved å få tilbud fra flere advokater i Drammen, kan du enkelt sammenligne kompetanse, erfaring og pris. Dermed er du et skritt nærmere å finne den beste blant dem!

Finn advokat i Drammen

Enkelte ganger vil det kunne være vanskelig å finne en advokat. For å nevne noe, kan det være noen geografiske begrensninger som sier noe om utvalget av advokater på et sted. Drammen har et godt utvalg av advokater innenfor de fleste områder, men det er ikke nødvendig slik andre steder i landet. Ved å kontakte advokatbyrået får du informasjon om tjenestene de tilbyr og noen advokater er også villige til å ta en lengre reisevei om du selv ikke skulle ha mulighet til det. Det vil være lurt og det er også viktig, at du gjør research i forkant når du skal finne en advokat. Først og fremst må du selv vurdere hva slags sak det er du har og hvilke området i jussen som vil være aktuelle. Dette fordi det kan lønne seg for deg å ha en advokat som er spesialisert på akkurat det området innen jussen. Advokater som har spesialisert seg innen jussen, vil inneha større kunnskap om lovene på området og anvendeligheten, enn advokater som har et generelt fokus på juss. Skulle saken være om barn, vil det helt klart være en fordel å ha en advokat som har spesialisert seg innen barnerett. Strafferett er et stort område i jussen som favner all form for kriminell aktivitet. Advokatene som jobber med strafferett, vil gjerne ha spesialisert seg på spesifikke områder innen strafferetten. Skulle du bli siktet eller være tiltalt for noe som har med for eksempel hvitvasking å gjøre, bør du ha en advokat med god kunnskap på lovverket rundt økonomisk kriminalitet, for da kan advokaten gi deg de beste juridiske rådene. Du vil finne et kontaktskjema på nettsidene til de fleste av advokatselskapene. Her kan du ta kontakt med selskapene om du har spørsmål om hvorvidt de kan hjelpe deg med saken din. Du bør også forhøre deg om pris og om det kan være muligheter for noen form for fri rettshjelp. Ved å gjøre dette, kan du sjekke flere selskaper før du bestemmer deg for hvilket byrå du ønsker å bruke. Det vil også kunne lønne seg og ikke bruke en selvstendig advokat, men et byrå. Mye på grunn av at en selvstendig advokat ikke nødvendigvis vil ha et stort apparat i ryggen om noe skulle skje, noe som byråene har.

Advokat

Advokater jobber for klientene sine. De skal i første omgang vurdere de sakene som klientene kommer med, da ser de hva som kan gjøres og videre gir de råd om hvordan de ulike sakene kan følges opp videre. Klientene kan være så mangt, alt fra privatpersoner, offentlige etater, små og store bedrifter og internasjonale selskap. Som advokat, kan du også jobbe på mange forskjellige måter. I de større bedriftene finner man ofte bedriftsadvokater. Disse advokatene er ansatte i den aktuelle bedriften forholder seg til at det juridiske som har med bedriften å gjøre. Det finnes også organisasjonsadvokater, da større organisasjoner også har egne advokater i enkelte tilfeller. Disse advokatene håndterer alt det juridiske som har med organisasjonen å gjøre.

Mange advokater er også å finne i det offentlige, altså politiadvokater, statsadvokater og riksadvokater. I det offentlige representerer advokatene staten og forsvarer statens interesser. En kommuneadvokat er ansatt for å forsvare kommunens interesser. De advokatene som spesifikt jobber med strafferett er ofte forsvarsadvokater eller bistandsadvokater. Mange advokater har valgt å ta videreutdanning i noe som kalles advokatmekling. Ved å ta denne videreutdanningen, kan advokaten fungere som megler på vegne av en part eller mellom to parter. Man kan komme langt dersom meklingen er god, slik at konflikten ikke trenger å havne i rettssalen og det er her advokatens mange oppgaver kommer inn.

Noe av det mest viktige en advokat gjør, er at de gir råd om hva klienten kan og ikke kan gjøre i ulike situasjoner. Det kan godt være man kommer opp i situasjoner som engasjerer så veldig at vi risikerer å tråkke over noen grenser. Advokaten vil da fungere som en sparrepartner som kan fortelle klienten om hvor grensene mellom lovlige og ulovlige handlinger går. Skulle det være sånn at man er midt i en konflikt med en annen part, kan følelsene noen gang ta overhånd og spesielt dersom det er en personlig grunn til konflikten i utgangspunktet. I slike tilfeller kan det være godt og nødvendig med en nøytral part, altså advokaten, som kan tale ut fra lovverket og ikke klientens følelser. Det kan også være sånn at du rett og slett ikke har verken tid eller krefter til å ta konflikten selv, men at den må håndteres på et eller annet vis. Skulle det være tilfelle, kan advokaten også føre meklingen for deg. Advokaten utfører også juridiske dokumenter, som for eksempel juridisk bindende avtaler og kontrakter. Om det blir sivil rettssak ut av det, kan også advokater føre din sak.

 

 
 

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@besteadvokatdrammen.no

Å klage på advokat

Om du ikke er fornøyd med din advokat vil du kunne ha rett til å klage på advokaten. Dette gjelder dersom advokaten ikke har fulgt regler for god advokatskikk eller at advokaten krever urimelige høy betaling. Hvordan klage? Klagen sendes da til...

les mer

Når trenger man forsvarsadvokat?

I følge straffeprosessloven har alle som er tiltalt eller siktet i en straffesak rett til bistand fra en forsvarsadvokat, jf. §94. Som siktet kan man selg velge hvilken advokat man ønsker, men dersom man selv ikke velger en advokat vil staten tildele en...

les mer

Å velge advokatfirma

Det er mange advokatfirmaer å velge mellom, og da er det kanskje ikke like lett å finne en god advokat som du har råd til eller en innen ditt saksfelt. To råd for å finne riktig Første rådet er å finne en advokat som holder til i nærheten av deg. Dette...

les mer