Artikler

Vi har samlet sammen mange gode artikler for deg som er i en situasjon hvor du trenger en advokat. Her kan du lære hvordan du går frem for å finne den beste og billigste advokaten samtidig som du kan se hvordan ulike situasjoner fungerer.

Å klage på advokat

Om du ikke er fornøyd med din advokat vil du kunne ha rett til å klage på advokaten. Dette gjelder dersom advokaten ikke har fulgt regler for god advokatskikk eller at advokaten krever urimelige høy betaling. Hvordan klage? Klagen sendes da til...

les mer

Når trenger man forsvarsadvokat?

I følge straffeprosessloven har alle som er tiltalt eller siktet i en straffesak rett til bistand fra en forsvarsadvokat, jf. §94. Som siktet kan man selg velge hvilken advokat man ønsker, men dersom man selv ikke velger en advokat vil staten tildele en...

les mer

Å velge advokatfirma

Det er mange advokatfirmaer å velge mellom, og da er det kanskje ikke like lett å finne en god advokat som du har råd til eller en innen ditt saksfelt. To råd for å finne riktig Første rådet er å finne en advokat som holder til i nærheten av deg. Dette...

les mer