Å klage på advokat

Om du ikke er fornøyd med din advokat vil du kunne ha rett til å klage på advokaten. Dette gjelder dersom advokaten ikke har fulgt regler for god advokatskikk eller at advokaten krever urimelige høy betaling. Hvordan klage? Klagen sendes da til disiplinærmyndighetene,...

Når trenger man forsvarsadvokat?

I følge straffeprosessloven har alle som er tiltalt eller siktet i en straffesak rett til bistand fra en forsvarsadvokat, jf. §94. Som siktet kan man selg velge hvilken advokat man ønsker, men dersom man selv ikke velger en advokat vil staten tildele en forsvarer på...

Å velge advokatfirma

Det er mange advokatfirmaer å velge mellom, og da er det kanskje ikke like lett å finne en god advokat som du har råd til eller en innen ditt saksfelt. To råd for å finne riktig Første rådet er å finne en advokat som holder til i nærheten av deg. Dette gjør at møter...