Å klage på advokat

Om du ikke er fornøyd med din advokat vil du kunne ha rett til å klage på advokaten. Dette gjelder dersom advokaten ikke har fulgt regler for god advokatskikk eller at advokaten krever urimelige høy betaling. Hvordan klage? Klagen sendes da til disiplinærmyndighetene,...